Vypratávanie bytov, nebytových priestorov

Neporiadok v pivnici, na povale či dvore nech vás už netrápi. Šupito si s ním poradí namiesto vás. Vypratávame a likvidujeme všetko okrem toxického a rádioaktívneho odpadu. Uvedomujeme si globálny problém klimatickej zmeny. Z toho dôvodu sa snažíme čo najviac redukovať náš negatívny vplyv na životné prostredie. Váš odpad odvezieme na skládku odpadu alebo do zberného dvora OLO, kde dbáme na jeho dôkladné roztriedenie. Zdravá Bratislava a Slovensko je predsa aj v našom vlastnom záujme.