Cenník

Sťahovanie alebo vypratávanie

Názov Popis Cena
auto so šoférom + dvaja nosiči v rámci Bratislavy 60 €/h
  každý ďalší nosič navyše 15 €/h
mimo Bratislavy sa rátajú aj kilometre podľa cenníka dopravy, viď. nižšie (ráta sa aj cesta späť)    

 

Ťažké bremená

Názov Popis Cena
prenos piána po rovine naloženie do auta a vyloženie z auta – vrátane jedného poschodia 60 €/h
  príplatok za každé ďalšie poschodie 20 €/h
prenos krídla po rovine naloženie do auta a vyloženie z auta – vrátane jedného poschodia 80 €/h
  príplatok za každé ďalšie poschodie 25 €/h
prenos trezoru do 300 kg po rovine naloženie do auta a vyloženie z auta 60 €
výnos trezoru do 300 kg na poschodie jedno poschodie 30 €
prenos trezoru nad 300 kg po rovine naloženie do auta a vyloženie z auta 100 €
výnos trezoru nad 300 kg na poschodie jedno poschodie 60 €

 

Likvidácia nábytku, bielej techniky, stavebného odpadu, atď.

Názov Popis Cena
do 200 kg bez poplatku, platí sa iba za kilometre a prácu (vid. vyššie)  
nad 200 kg podľa charakteru materiálu (či ide o drevo, kov, sutinu a pod.) cca 40 €/1 t

 

Balenie

Názov Popis Cena
jeden pracovník   20 €/h

 

Baliaci materiál

Názov Popis Cena
skrečová fólia 0,5 m x 150 m 15 €
bublinková fólia 1 m x 10 m 15 €
kartónové krabice 1 ks – 600 mm x 400 mm x 400 mm 3 €
lepiaca páska 1 kotúč (5 cm hrúbka) 2 €

 

Doprava (účtuje sa iba pri sťahovaní mimo Bratislavy)

Názov Popis Cena
dodávka Fiat Ducato 35 (L3H2)   0,70 €/1 km
skriňové Iveco úložný objem – 26 kubických metrov 1 €/1 km
Iveco s hydraulickým čelom úložný objem – 41 kubických metrov 1,50 €/1 km