Cenník

Sťahovanie alebo vypratávanie

Názov Popis Cena
dodávka Fiat Ducato L2H2 so šoférom + dvaja nosiči  60 €/h
skriňové Iveco (úložný objem 26 kubických metrov) + dvaja nosiči 80 €/h
pri sťahovaní mimo Bratislavy sa pri skriňovom Ivecu účtujú aj kilometre    1,50 €/h 
  každý ďalší nosič navyše 20 €/h

 

Výnos/prenos kusového nábytku alebo stavebného materiálu

Názov Popis Cena
dvaja nosiči   40 €/h

 

Likvidácia nábytku, bielej techniky, stavebného odpadu, atď.

Názov Popis Cena
do 200 kg bez poplatku, platí sa iba za kilometre a prácu (vid. vyššie)  
nad 200 kg podľa charakteru materiálu (či ide o drevo, kov, sutinu a pod.) cca 130 €/1t

 

Balenie

Názov Popis Cena
jeden pracovník   20 €/h

 

Baliaci materiál

Názov Popis Cena
skrečová fólia 0,5 m x 150 m 20 €
bublinková fólia 1 m x 10 m 20 €
kartónové krabice 1 ks – 600 mm x 400 mm x 400 mm 5 €
lepiaca páska 1 kotúč (5 cm hrúbka) 3 €